De grote hoeveelheid onopgehaald vuilnis in Napels en omstreken vormt een bedreiging voor de gezondheid en het milieu, vindt de Europese Commissie. Zij is daarom juridische actie tegen Italië begonnen bij het Europese Hof van Justitie.

De vuiniscrisis in het zuiden van Italië begon in december, toen bergen afval zich in de straten ophoopten als gevolg van volle vuilstortplaatsen.

Oplossing

Hoewel er inmiddels is begonnen met opruimen, vindt de EC dat Italië met een oplossing voor de lange termijn moet komen.

Berlusconi

De aanstaande premier van Italië, Silvio Berlusconi, heeft het afvalprobleem naar eigen zeggen tot zijn hoogste prioriteit gebombardeerd. Ook andere Italiaanse regio's hebben aangeboden om vuilnis uit het zuiden te verwerken.