MUNCHEN - De Nederlandse rugspecialist Horst Dekkers is met onmiddellijke ingang ontslagen als arts en mededirecteur van de Alpha Klinik in München.

Dat heeft de kliniek dinsdag laten weten. Dekkers mag er ook niet meer opereren. In de Alpha Klinik worden jaarlijks ongeveer vijfhonderd Nederlanders geopereerd.

De kliniek heeft tot het ontslag besloten na beschuldigingen van ex-patiënten van Dekkers. Zij beschuldigen hem ervan operaties zonder medische indicatie te hebben uitgevoerd en waarschijnlijk lichamelijk letsel te hebben toegebracht.

Stenose

Het gaat in de meeste gevallen om operaties naar aanleiding van een stenose, een ouderdomskwaal in de rug.

Volgens een woordvoerder van de kliniek heeft een onafhankelijke deskundige bevestigd dat in een groot aantal gevallen patiënten zijn geopereerd wegens stenose zonder dat ze daaraan leden.

Volgens de woordvoerder kwamen de klachten niet rechtstreeks bij de kliniek binnen, maar werden ze duidelijk uit negatieve artikelen van Duitse patiënten in de media. Dekkers zou zelf van de klachten hebben geweten.

Dekkers

Dekkers liet bij monde van zijn advocaat Arjen Paardekooper weten de beschuldigingen uitdrukkelijk te betwisten. Volgens de advocaat is er sprake van een ruzie tussen Dekkers en de twee andere aandeelhouders/mededirecteuren van de kliniek over een schuld van beide andere artsen aan de kliniek.

Volgens Paardekooper heeft een rechtbank in München juist dinsdag het faillissement van de Alpha Klinik uitgesproken en is er een curator aangesteld. Volgens de advocaat kunnen beide andere artsen Dekkers niet verbieden te opereren en blijft hij "gewoon opereren".