DEN HAAG - Minister Ab Klink van Volksgezondheid wil door betere voorlichting aan toekomstige ouders de babysterfte terugdringen.

Huisartsen, ziekenhuizen, centra voor jeugd en gezin en verloskundigen zouden de ouders meer moeten wijzen op allerei risico's, zoals ongezond gedrag tijdens de zwangerschap en het trouwen met bloedverwanten.

Dat staat in een ambtelijke conceptbrief van het ministerie, zo bevestigen ingewijden een bericht in NRC Handelsblad van dinsdag.

Tweede Kamer

Naar verwachting wordt de brief later deze maand naar de Tweede Kamer gestuurd. Klink had beloofd met een plan van aanpak te komen naar aanleiding van onder meer rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de stijgende babysterfte in Nederland.

Allochtonen

Uit cijfers blijkt dat de babysterfte onder allochtonen in Nederland hoger is dan gemiddeld. Dat komt onder meer doordat allochtonen vaker met een familielid trouwen, waardoor de erfelijke risico's toenemen.

Uit onderzoek in Rotterdam kwam onlangs naar voren dat circa een kwart van de Marokkanen en Turken in Rotterdam huwt met een bloedverwant.