BRUSSEL - Amper vijftig dagen na de start is de regering-Leterme in België in ernstige problemen geraakt. De Waalse partijen dreigen donderdag de stekker uit de wankele regering te trekken. Die kwam pas tot stand na 's werelds langdurigste kabinetsformatie.

De Walen pikken het niet dat de Vlaamse partijen donderdag eenzijdig een nieuwe stap willen zetten naar de splitsing van een kiesdistrict. Het is notabene Leterme's eigen christendemocratische fractie die daar het hardst om roept.

Brussel/Halle-Vilvoorde

De splitsing van het kiesdistrict Brussel/Halle-Vilvoorde is voor veel Vlamingen een symbool en een doel op zichzelf geworden. Het is een stap in de verdere opdeling van België, iets wat veel Walen juist willen verhinderen.

Brussel/Halle-Vilvoorde (BHV) is namelijk het enige nog ongedeelde kiesdistricht in België. Franstalige inwoners in Nederlandstalige gemeenten kunnen er op Waalse politici stemmen. Door het groeiend aantal Franstaligen gebeurt dat steeds meer, ten koste van Vlaamse politici.

Anomalie

Het grondwettelijk hof heeft BHV eerder al een 'anomalie' in het kiesstelsel genoemd die moet worden opgelost. De Vlamingen - met een meerderheid in het federale Belgische parlement - hebben vorig jaar november al eens een eerste stap gezet naar de splitsing.

Dat gebeurde door een stemming in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Om de splitsing echt definitief te regelen zijn circa zeven stappen en stemmingen nodig.

Compromis

De regering-Leterme streeft naar een onderhandeld akkoord. Een compromis zou beter zijn dan dat de Vlaamse meerderheid haar eisen oplegt aan de Waalse minderheid in België.

Maar Vlaamse partijen willen niet langer wachten. Ze willen ook niets meer toegeven, waarbij ze zich gesteund voelen door het arrest van het grondwettelijk hof.

Staatsbezoek

Leterme - dezer dagen op staatsbezoek in Frankrijk en Duitsland - zoekt naarstig naar een creatieve uitweg. Ingewijden voorzien onder meer de kans dat enkele Kamerleden amendementen indienen waarvoor advies van de Raad van State nodig is. Dat zou Leterme al enkele maanden respijt kunnen geven.