YANGON - Een tropische cycloon heeft dood en verderf gezaaid in Myanmar (het voormalige Birma). De autoriteiten van het dictatoriaal geleide Zuidoost-Aziatische land meldden zondagavond zeker 350 slachtoffers.

Wervelstorm Nargis, met windstoten tot ruim 240 kilometer per uur, trok een spoor van vernielingen door het land. Volgens de staatsradio zijn grote gebieden aan de kust bijna compleet verwoest. "In sommige delen zijn complete dorpen weggevaagd", meldde een zender van de oppositie.

De militaire junta riep in de vijf zwaarst getroffen regio's de noodtoestand uit. Een van de rampgebieden is de grootste stad van het land, de voormalige hoofdstad Yangon (Rangoon). De elektriciteit, telecommunicatie en de drinkwatervoorziening vielen uit.

Overstroomd

Een groot deel van de gebouwen zou zijn beschadigd of ingestort door het natuurgeweld. Omgewaaide bomen maakten verkeer onmogelijk. Delen van de stad zijn overstroomd en in de haven zijn zeker vijf schepen gekapseisd, meldde het Chinese persbureau Xinhua. Een diplomaat sprak over een oorlogsgebied.

In enkele andere regio's zou zelfs driekwart van de gebouwen zijn verwoest. Bij bijna alle gebouwen die nog overeind staan, zijn de daken weggewaaid. Gezien de schade aan de solide bouwwerken, moet de schade aan de vaak schamele behuizingen van veel inwoners enorm zijn, vreesden hulpverleners.

Communicatie

Waarnemers benadrukken dat in verband met de geslotenheid van het land en de verstoorde communicatieverbindingen de ware omvang van de ramp moeilijk is vast te stellen. De weinige buitenlanders die in getroffen gebieden zitten en contact wisten te leggen met de buitenwereld, spraken over grote schade.

In de laaggelegen kustgebieden bestond de vrees op catastrofale overstromingen. De wind zou volgens meteorologen het zeewater kunnen opstuwen tot 3,5 meter boven het normale peil.

De ramp komt kort voor een door de junta op 10 mei vastgelegd referendum over een nieuwe grondwet. Afgelopen jaar trad het regime nog met harde hand op tegen demonstranten die pleitten voor democratische hervormingen.

Nargis trok inmiddels verder richting buurland Thailand. Daar werd al zware regenval gemeld. Volgens media verloor de storm echter al iets aan kracht.