JAKARTA/ISTANBUL/BERLIJN - Vele honderdduizenden mensen, vooral leden van vakbonden en linkse politieke organisaties, hebben de Dag van Arbeid aangegrepen om te demonstreren voor betere arbeidersrechten. In West-Europa bleven de meeste manifestaties beperkt van omvang, op andere plaatsen in de wereld waren er massale betogingen.

In het communistische Cuba was er als vanouds een enorme menigte op been, maar ook in onder meer Uganda, Kenia, Rwanda, India, Pakistan, Thailand en Indonesië waren er grote betogingen. In Rusland en in verscheidene voormalige sovjetrepublieken waren er traditionele manifestaties en protestmarsen.

Voor zover bekend liep het alleen in Turkije echt uit de hand. De oproerpolitie zette waterkannonen en traangas in tegen een menigte die in het centrum van Istanbul de Dag van de Arbeid wilde vieren. De Turkse autoriteiten hadden de bijeenkomst verboden. De politie verrichtte circa 500 arrestaties.

Turkije

Verscheidene Turkse vakbonden hadden 500.000 mensen in het centrum van Istanbul willen samenbrengen. De relatie tussen de bonden en de Turkse regering is gespannen. De bonden zien niet in de hervorming van het stelsel van de sociale voorzieningen, omdat daardoor de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat.

Na het optreden van de ordetroepen besloten de bonden hun bijeenkomst in Istanbul niet te laten doorgaan.

PvdA

In Nederland hield de voorzitter van de PvdA, Lilianne Ploumen, een 1 meitoespraak waarin zij fractievoorzitter Mariët Hamer bedankte, omdat zij "bescherming heeft bevochten tegen ongerechtvaardigd ontslag".

Ontslagbescherming is een heikel punt in de coalitie. CDA-minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken maakte zich sterk voor versoepeling van het ontslagrecht, maar hij vond Hamer recht tegenover zich.

Ploumen zei in haar toespraak: "Een belangrijk uitgangspunt voor de sociaaldemocratie is het bieden van zekerheid en rechtsbescherming, door garantie van fatsoenlijke werkomstandigheden, door sociale zekerheid bij ziekte of werkloosheid en door bescherming tegen ongerechtvaardigd ontslag."

Dag van Arbeid