NEW YORK - Iran heeft zich bij de Verenigde Naties beklaagd over uitspraken van de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton. De kandidate heeft gezegd dat in het geval van een Iraanse nucleaire aanval op Israël de Verenigde Staten Iran totaal zouden vernietigen.

In een brief aan secretaris-generaal Ban Ki-moon en de voorzitter van de Veiligheidsraad hekelde de Iraanse plaatsvervangend ambassadeur bij de VN de uitlatingen als "provocatief, ongegrond en onverantwoordelijk".

Mehdi Danesh-Yazdi stelde in zijn schrijven van woensdag dat Iran vasthoudt aan het verwerpen van het bezit van massavernietigingswapens waaronder nucleaire wapens.

Vernietigen

Clinton liet er recentelijk weinig onduidelijkheid over bestaan wat er zou gebeuren als Iran Israël zou aanvallen met nucleaire wapens als zij president is. "In de komende tien jaar wanneer ze misschien de dwaze overweging maken een aanval uit te voeren op Israël zijn we in staat ze totaal te vernietigen", aldus Clinton.

"Het is een verschrikkelijk iets om te zeggen maar de mensen die Iran leiden moeten het begrijpen omdat ze dat misschien afhoudt van iets dat roekeloos, dwaas en tragisch is."