DEN HAAG - Nederland wordt op de foto gezet. Het Belgisch-Nederlands bedrijf Aerodata International Surveys maakt de komende maanden een gedetailleerd digitaal luchtfotobestand in kleur.

De foto's worden opgenomen met vliegtuigen vanaf een hoogte van vijf kilometer. Alle foto's worden vervolgens met een computer verwerkt tot een doorlopend landdekkend bestand.

Op de foto's zijn objecten te zien van een meter groot. Het is ook mogelijk de foto's zo te bewerken dat details van een halve meter nog te zien zijn.

Onderzoek naar ordening

Aerodata maakt de foto's in opdracht van de ministeries van Landbouw en VROM, een aantal waterschappen en bijna alle provincies. De luchtopnames kunnen een goed hulpmiddel zijn allerlei actitviteiten waarvoor een goed inzicht in de ruimtelijke ordening nodig is, zoals verkeersbeleid, recreatie en natuurbeheer.

Het project is voor het einde van dit jaar klaar. Ook anderen dan de opdrachtgevers kunnen de foto's, die onder andere via internet beschikbaar worden gesteld, kopen.