AMSTERDAM - De salafistische imam Fawaz Fneid heeft zaterdag een kritische brief aan Ahmed Marcouch van het internet gehaald. In een toelichting schrijft de radicale imam nadrukkelijk dat hij de voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart nooit heeft willen uitmaken voor "hypocriet of afvallige''.

"Mijn brief is in geen enkel opzicht een fatwa.'' Fawaz en Marcouch zijn sinds enkele weken verwikkeld in een hevige polemiek. Nederlandse moslimsorganisaties namen vrijdag nadrukkelijk afstand van de "onverdraagzame boodschap'' van de imam.

"We laten ons niet langer gijzelen door iemand die pretendeert de enige waarheid over de islam te verkondigen'', zei vrijdag de voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland, Fouad Sidali.

Sites

Fawaz roept zijn aanhangers op de brief eveneens van hun sites te halen. "Tevens adviseer ik een ieder ten stelligste om afstand te nemen van elke vorm van geweld en agressie tegen onze medemensen.''

Mensen die een afwijkende mening hebben, mogen niet met geweld worden benaderd, schrijft de imam. "We leggen de nadruk op het feit dat wij elke vorm van provocatie, geweld of agressie jegens een ieder die er een andere mening of credo op na houdt, openlijk en uitdrukkelijk scherp veroordelen.''

Marcouch

Marcouch reageerde zaterdagmiddag verrast op de verklaring van Fawaz. "Ik ben blij dat hij toegeeft dat hij een vergissing heeft gemaakt en de brief intrekt. En dat hij daarmee beseft wat voor verantwoordelijke functie hij heeft naar zijn achterban. Ik kan dat alleen maar waarderen.'

' Het getuigt volgens de stadsdeelvoorzitter ook van moed dat hij deelneemt aan het openbare debat.

"Ik juich het ook ontzettend toe dat Fawaz zich op deze manier openlijk en stellig uitspreekt tegen geweld en voor vrijheid van het individu. Je kunt zo je leer en opvattingen hebben, maar mag die niet opleggen aan anderen.''

Overigens gaf Marcouch wel aan dat hij "nog lang niet klaar is met deze discussie''.