BASRA - De Britse premier Blair is donderdagmorgen op hetvliegveld van de Zuid-Iraakse stad Basra gearriveerd. Dat heeft eencorrespondent van het Franse persbureau AFP gemeld.Blair is de eerste westerse reDe Britse premier Blair is donderdagmorgen in deZuid-Iraakse stad Basra gearriveerd. Hij sprak met onder anderenPaul Bremer, de Amerikaanse bewindvoerder in Irak, en John Sawers,de Britse gezant in het land.

Blair is de eerste westerse regeringsleider die het voormaligeoorlogsgebied bezoekt. Sawers zei dat Bremer Blair heeftgeïnformeerd over de criminaliteit in Irak en de economischeproblemen van het land. Verder zou Bremer Blair hebben gezegd dathij zich zorgen maakt over de groeiende invloed van Iran in hetland.

Een woordvoerder van Blair had kort daarvoor laten weten datook de Britse premier verontrust is over de bemoeienis van hetislamitische Iran met Irak. De woordvoerder liet weten dat deBritten dit probleem met diplomatieke middelen willen oplossen.

Blair bracht ook een bezoek aan een school in de stad en aan deBritse troepen, die in Basra hun belangrijkste basis hebben. Hijbedankte de militairen voor de rol die zij hebben gespeeld bij deomverwerping van het bewind van Saddam Hussein. "Jullie hebben ervoor gezorgd dat de mensen in ons land met opgeheven hoofd kunnenlopen", aldus de premier.

Blair maakte zijn plan om naar Irak te reizen woensdag bekendtijdens een vlucht naar Koeweit. Hij wordt donderdagavond laat inPolen verwacht. Daarna reist hij naar Sint Petersburg in Rusland envervolgens neemt hij in Frankrijk deel aan de vergadering van deG8, de groep van zeven meest geïndustrialiseerde landen plusRusland.