AMSTERDAM - Nu de strafzaak tegen de Hells Angels is geëindigd, omdat het Openbaar Ministerie het hoger beroep heeft ingetrokken, beraadt een aantal van de ex-verdachten zich op schadeclaims. Over de hoogte van die claims valt voorlopig niets concreets te zeggen, zegt advocaat Marnix van der Werf.

De rechtbank verklaarde het OM eind vorig jaar niet-ontvankelijk, nadat was gebleken dat de officier van justitie buitengewoon onzorgvuldig was omgesprongen met verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken tussen de verdachte Angels en hun advocaten. Tegen de regels in werden deze verslagen niet vernietigd.

De actie van politie en justitie, onder de codenaam Acroniem, begon in oktober 2005 met grootscheepse invallen in de over het land verspreide clubhuizen van de Angels. Een aantal van hen heeft enige tijd in voorarrest gezeten.

Geheimhouding

"Zij hebben sowieso recht op de gebruikelijke schadevergoeding", zegt Van der Werf, wiens kantoor de kwestie met de zogeheten geheimhoudersgesprekken in het Angelsproces aanzwengelde.

"Voor het overige moeten wij de mogelijkheden tot claims inventariseren. Het zijn langdurige procedures, ik weet niet of al onze cliënten daar zin in hebben. Het vergt opnieuw een gang naar de rechter en ook deze procedures kosten geld."

Vergunning

Dat er sprake van schade is, staat wel vast, zegt Van der Werf. Bij de een is dat echter duidelijker aantoonbaar dan bij de ander. Zo raakte de Amsterdamse Angelsvoorman Daniël Uneputty door het Acroniemonderzoek zijn beveiligingsvergunning kwijt.

"Er is door justitie een imago neergezet en er is daarover stelselmatige berichtgeving in de pers geweest", aldus Van der Werf. "Maar vervolgens moet wel bewezen worden wat het verband is tussen de beeldvorming en de geleden schade."

Justitie heeft de laatste jaren op meerdere fronten jacht gemaakt op de Hells Angels, in haar ogen een criminele organisatie. Het offensief is op nagenoeg alle fronten op een mislukking uitgelopen, terwijl het justitie juist te doen was om een einde te maken aan de vermeende onaantastbaarheid van de motorclub.