DEN HAAG - De PvdA is 'verbaasd' over de benoeming van CDA'er Hans Hillen tot voorzitter van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De benoeming van het oud-Kamerlid kwam maandag 26 mei rond, juist een dag voor het nieuwe kabinet werd geïnstalleerd en CDA-minister De Geus het departement van Volksgezondheid overgaf aan VVD'er Hoogervorst.

Het PvdA-Kamerlid Arib heeft aan de nieuwe minister opheldering gevraagd over de benoeming. Volgens haar riekt de benoeming zeer naar vriendjespolitiek. De minister van Volksgezondheid heeft volgens haar een dikke vinger in de pap bij de aanstelling van een nieuwe voorzitter van het college.

Adviesorgaan

Het CVZ is een adviesorgaan van de minister van VWS. Het coördineert bovendien de uitvoering van de ziekenfondswet en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).

Geen bezwaar

"De Geus heeft als minister een aantal beslissingen voor zich uitgeschoven omdat hij demissionair was. Bij deze benoeming was het plotseling kennelijk geen bezwaar demissionair te zijn. Dat is vreemd." Arib wil weten hoe de procedure is verlopen. Ook wil ze weten of overwogen is vrouwen en/of allochtonen in de functie te benoemen.