ALKMAAR - Officier van justitie C. de Jong heeft woensdag voor de rechtbank in Alkmaar vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen Özgür O. . De 26-jarige Alkmaarder wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op Romy van Buuren op 8 juni 1997.

Romy van Buuren was het eenjarige dochtertje van Marion van Buuren en Okan O. . Moeder en dochter verdwenen spoorloos op juni 1997. Okan O. gold voor de politie als belangrijkste verdachte, maar de als gewelddadig te boek staande Alkmaarder overleed in mei 1998 in het gevangenishospitaal van Scheveningen. Vorig jaar juli wees zijn jongere broer Özgür de plek aan waar Marion en Romy begraven lagen, in de duinen tussen Bergen en Egmond.

Özgür gold voor de politie aanvankelijk als de belangrijkste getuige in de zaak, maar werd verdachte, toen bleek dat hij tegen de ouders van Marion van Buuren een andere verklaring had afgelegd dan tegenover de politie.

Begraven

Toen Özgür de ouders had meegenomen naar de plek waar Marion en Romy waren begraven, vertelde hij hun dat hij 'erbij was', toen moeder en dochter om het leven werden gebracht. Toen Okan hem had gevraagd "om Romy te doen", had hij geweigerd en was hij weggelopen. Later voegde Okan zich zonder Romy bij hem. Samen reden ze terug naar Alkmaar.

Tegenover de politie - en woensdag ook voor de rechtbank - hield Özgür vol dat hij nooit heeft gezegd dat Okan of hijzelf iets met de dood van Marion en Romy te maken heeft. Okan zou hem alleen - geruime tijd na de verdwijning van de twee - de plek hebben gewezen waar moeder en dochter begraven lagen.

Leugenachtig

Officier van justitie De Jong noemde dit woensdag "leugenachtig". Als bewijs hiervoor voerde zij aan dat onder anderen zijn schoonzus en vriendin bij de politie in eerste instantie verklaringen aflegden die overeenkwamen met die van de ouders van Marion van Buuren.

Uit die verklaringen is naar voren gekomen dat Özgür de avond van 8 juni 1997 op Romy paste, terwijl Okan en Marion samen weg waren. Rond tien uur keerde Okan in zijn eentje terug en vroeg hij zijn jongere broer met Romy mee te gaan naar de duinen. Daar maakte hij - na de weigering van Özgür - vervolgens een einde aan het leven van Romy.

De Jong vroeg vrijspraak voor het medeplegen van en de medeplichtigheid aan de moord op Marion van Buuren. Volgens haar is gebleken dat Özgür hiermee niets te maken had. Ook vroeg ze vrijspraak voor het medeplegen van de moord op Romy. De medeplichtigheid vindt ze bewezen, omdat hij heeft geholpen Romy naar de duinen te brengen. Volgens de officier heeft hij daar zijn broer niets in de weg gelegd toen die het kind om het leven bracht.

Onschuldig

Advocaat G. Hamer erkende dat de ouders van Marion van Buuren onbeschrijflijk veel leed is aangedaan. Hij hekelde het dat justitie dit leed "terugkaatst" naar zijn cliënt. Volgens Hamer is O. onschuldig. Alles wat hij heeft geweten, is de plaats waar de lichamen van Marion en Romy zijn gevonden. Volgens Hamer staat ook geenszins vast dat O.'s broer Okan zijn vriendin en dochtertje heeft vermoord. Het betoog van officier van justitie De Jong noemde hij een "mengeling van fictie en hypotheses".

De rechtbank in Alkmaar doet 11 juni uitspraak.