DEN HAAG - De positie van de NS-directie wankelt. In januari wordt duidelijk of zij op moet stappen, zo bleek donderdag in een debat tussen minister Netelenbos (Verkeer) en de Tweede Kamer.

Als in januari blijkt dat de NS er over 2001 niet in is geslaagd te voldoen aan de punctualiteitseis van 80 procent, stapt Netelenbos als grootaandeelhouder van de NS naar de Raad van Commissarissen. Die zal dan in moeten grijpen.

"Dat heeft grote gevolgen. De kans dat de NS de eis haalt, is 50 procent. De directie zweet peentjes", aldus Netelenbos, die niet expliciet zei dat de NS-directie dan het veld zal moeten ruimen. "Maar u heeft fantasie genoeg om te bedenken wat er dan gebeurt", hield ze de Kamerleden voor.

Als de directie opstapt, zal de Raad van Commissarissen waarschijnlijk ook vertrekken. "Directie en raad zitten op dezelfde lijn", aldus Netelenbos.

De Tweede Kamer maakte opnieuw in harde bewoordingen gehakt van de NS-directie. PvdA, CDA, GroenLinks, SP en de SGP vinden dat de directie op moet stappen. VVD en D66 vinden dat de Tweede Kamer zich daar niet mee moet bemoeien.

Puinhoop

"De prestaties van de NS zijn slechter dan ooit. Het is een puinhoop", vindt PvdA'er Dijsselbloem. "Ons geduld is op. De files worden steeds langer, terwijl de trein een slechter alternatief is voor de auto. De reiziger is de dupe", aldus CDA-Kamerlid Eurlings. De minister deelt de kritiek op de NS. Treinen rijden niet op tijd, er is te weinig materieel en personeel en directie leven nog steeds in onmin. "Het is al met al niet te filmen", verzuchtte de bewindsvrouw.

Punctualiteit

De Kamerleden wezen Netelenbos erop dat de punctualiteit de laatste maanden onder de afgesproken 80 procent ligt. Netelenbos riep hen op geduld te hebben met een eindoordeel tot half januari wanneer het jaarresultaat over 2001 bekend is. De Kamer ging schoorvoetend akkoord met het plan van Netelenbos om het huidige prestatiecontract met de NS per 1 januari met een half jaar te verlengen.

De fracties wilden eigenlijk dat de punctualiteitseis zou worden opgeschroefd tot ver boven de 80 procent, maar namen genoegen met de verhulde toezegging dat de directie mogelijk in januari al naar huis wordt gestuurd als in 2001 die 80 procent niet wordt gehaald. Na een half jaar, in juli 2002, moet dan de nieuwe concessiewet in werking treden. Die vervangt het prestatiecontract. In de wet komen veel hardere en beter controleerbare afspraken te staan, hield Netelenbos de Kamer voor.

/DOSSIERNS