ROTTERDAM - Geluidsoverlast is de grootste woningirritatie van Nederlanders. Een op de vijf gaf dat aan in een onderzoek naar woonirritaties dat USP Marketing Consultancy onder ruim 1.600 consumenten hield.

Op de tweede plaats van dingen die het woongenot beperken, staat het gebrek aan bergruimte, 17 procent stoort zich daaraan. Op de derde plaats staat tocht (14 procent). Slechts een kwart van de Nederlanders ergert zich in de woning nergens aan.

Huurders en kopers ergeren zich aan verschillende dingen. Huurders (27 procent) zeggen veel meer last te hebben van geluidsoverlast dan kopers (14 procent).

Ook ergeren huurders zich vaak aan een verouderde keuken (21 procent), slechte isolatie (18 procent) en aan scheuren in de muur (17 procent).