DEN HAAG - Het begrotingstekort loopt dit jaar op tot 1,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit de wijzigingen die noodgedwongen zijn aangebracht in de begroting over dit jaar. Het kabinet heeft daar vrijdag in zijn eerste ministerraad mee ingestemd op voorstel van minister Zalm van Financiën.

De wijzigingen waren noodzakelijk vanwege tal van financiële tegenvallers. Zo wordt er 4,9 miljard euro minder aan premies en belastingen ontvangen dan was geraamd en waren er voor 2 miljard euro extra (onvermijdelijke) uitgaven.

De grootste tegenvaller in de uitgaven, ruim een miljard euro, doet zich voor in de zorgsector. Daarnaast zijn er hogere uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen, asiel, huursubsidie en de vogelpest. In het nieuwe regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om die tegenvallers op te vangen. Dat gebeurt door de ambtenarensalarissen minder te laten stijgen.