DE BILT - Het wordt warmer in Nederland. De 'opwarming' wordt versterkt door de steeds vaker waaiende zuidwestenwind in de late winter en het vroege voorjaar. De wijzigingen in het zogeheten windklimaat houden mogelijk verband met de door de mens veroorzaakte afbraak van de ozonlaag en versterking van het broeikaseffect.

Dat concludeert het KNMI in het woensdag verschenen rapport De toestand van het klimaat in Nederland 2003. Het rapport werd in De Bilt aangeboden aan staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat).

Uit onderzoek van het KNMI is gebleken dat in de winter een relatief lage temperatuur in de ozonlaag boven de Noordpol samengaat met een sterke westenwind aan het aardoppervlak. In Nederland leidt dat in de winter en in de lente tot hogere temperaturen. Daarmee denkt het instituut het warmere klimaat van de laatste tientallen jaren voor een deel te verklaren.

Verschijnselen

Verder hangt het warmere weer samen met verschijnselen die wereldwijde invloed hebben: Vulkaanuitbarstingen, zonneactiviteit, chaotische schommelingen en sinds het midden van de vorige eeuw het broeikaseffect. De afkoeling van de stratosfeer boven de Noordpool, die dus waarschijnlijk bijdraagt aan de opwarming, wordt veroorzaakt door de afbraak van ozon en de uitstoot van broeikasgassen.

KNMI

Uit meetgegevens van het KNMI blijkt dat de opwarming de afgelopen jaren is voortgezet. De toptien van de warmste jaren sinds 1901 bestaat volledig uit jaren vanaf 1989. De jaren 1990, , 2000 voeren de lijst van de warme jaren aan. Direct daarna volgt het jaar 2002. Met de gemiddelde temperatuur neemt ook de hoeveelheid neerslag toe. De laatste jaren waren natter dan normaal.

De komende tientallen jaren verwacht het KNMI nog grotere klimaatveranderingen: de invloed van de mens neemt toe waardoor in de loop van deze eeuw de temperatuur stijgt met 1 tot 6 graden. Dat leidt tot hevige neerslag en een zeespiegelstijging met 10 tot 90 centimeter.