AMSTERDAM - Het loon van de ministers in Nederland moet worden verdubbeld. Dat zegtoud-minister Roelf de Boer van Verkeer woensdag in een interview met Trouw. DeLPF'er is daarnaast van mening dat de salarisstructuur van bewindsliedenveranderd moet worden om zeker te weten de beste kandidaten in de regering tekrijgen.

Volgens De Boer is tijdens de jongste formatie een aantal kandidaten voorregeringsposten afgevallen, omdat zij het zich financieel niet kondenveroorloven terug te vallen naar een salaris van 120.000 euro per jaar. Deoud-minister is verder van mening dat de grote verantwoordelijkheid die een rolals bewindsman met zich meebrengt, beter gecompenseerd moet worden.