LONDEN - De aandacht voor de oorlog in Irak en de Palestijnse kwestie hebben afgelopen jaar andere conflicten in de rest van de wereld in de schaduw geplaatst. Ook zijn de mensenrechten geschonden onder mom van de strijd tegen terrorisme.

Dat zegt Irene Khan, secretaris-generaal van mensenrechtorganisatie Amnesty International in haar jaarboek dat deze week werd gepubliceerd. Elk jaar publiceert Amnesty een lijst van landen waar de mensenrechten met de voeten worden getreden.

Door een verhoogde aandacht voor de oorlog in Irak en de conflicten in Israël, dreigen problemen in andere landen 'vergeten' te worden. Crises in landen als Ivoorkust, Colombia, Burundi en Tsjetsjenië eisen een hoge tol aan mensenlevens, maar worden door politiek en media te vaak onderbelicht, aldus het rapport.

Strijd tegen het terrorisme

Bijzondere aandacht besteedt Amnesty dit jaar aan de strijd tegen het terrorisme. Volgens de organisatie leidt de verscherpte internationale controle tot een stijgend aantal geweigerde asielzoekers en een groeiende kloof tussen geloofsgemeenschappen. Op verdenking van terrorisme worden mensen gearresteerd en krijgsgevangenen vastgehouden zonder vorm van proces.

Dit jaar werden illegale executies in 42 landen gerapporteerd evenals marteling en mishandeling in 106 landen. Ook de doodsvonnissen en hun uitvoeringen worden in het rapport opgenomen. Een aantal West-Europese landen staat op de lijst, waaronder Spanje, Italië, België en Frankrijk. Vooral politiegeweld, racisme en de slechte behandeling van asielzoekers stelt Amnesty in deze landen aan de kaak. Nederland wordt niet genoemd. Maar er is ook plaats voor positief nieuws. Zo zijn er in Liberia en Rusland journalisten vrijgelaten en in China mocht ook de oprichter van de verboden Democratische Partij de gevangenis verlaten. Verder juicht Amnesty de start van het Internationale Strafhof toe.