AMSTERDAM - Koningin Beatrix beëdigt dinsdagmiddag het kabinet Balkenende II. Daarna volgt de traditionele presentatie op het bordes van het paleis huis ten Bosch.

BinnenhofJournaal: Nieuw kabinet op bordes bij Koningin

De leden van het kabinet gaan eerst naar het Binnenhof voor het zogeheten constituerend beraad. Daar belooft de ploeg van CDA-premier Balkenende dat ze zich zullen houden aan het regeerakkoord en maken ze afspraken over de taakverdeling.