AMSTERDAM - In Alkmaar gaat woensdag de inhoudelijke behandeling van de zaak Marion en Romyvan Buuren van start. Moeder Marion en haar dochter Romy werden in augustus dood gevonden in de duinen tussen Bergen en Egmond. Daar lag het tweetalbegraven sinds hun verdwijning op 8 juni 1997.

De hoofdverdachte, Okan O., dieeen relatie had met Marion, staat niet terecht omdat hij in 1998 is overledenaan een ongeneeslijke ziekte. Zijn broer Özgür staat wel terecht. Hem wordtmedeplichtigheid verweten.

De overleden Okan wordt gezien als hoofdverdachte omdat hij eerst Marion heeftmeegenomen naar de duinen. Vervolgens zou hij zijn broer opdracht hebbengegeven ook Romy naar deze plek te brengen. Özgür weigerde naar eigen zeggenhet meisje te doden, waarna Okan dit alsnog heeft gedaan.