PARIJS - Europese regeringen zijn het er maandag over eens geworden het lang uitgestelde ruimteprogramma Galileo op gang te brengen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft dit maandag in een verklaring bekendgemaakt.

De landen van de ESA: Noorwegen, Zwitserland en de landen van de Europese Unie uitgezonderd Griekenland en Luxemburg, hebben vastgelegd wie wat voor Galileo gaat doen.

Het gaat om een ambitieus navigatieproject, waarbij circa dertig satellieten in banen rond de aarde worden geplaatst. Galileo verschaft naar schatting 140.000 mensen werk.

Het plan zou rond 2008 een rivaal kunnen zijn voor het Amerikaanse militaire GPS-project. In de VS wordt het Europese Galileo-project als overbodig gekenschetst. Maar de ESA stelt dat het het 'global satellite positioning system' (GPS) kan aanvullen.

Het Europese satellietproject is vertraagd door scepsis bij met name Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland, maar ook door rivaliteit tussen leden van de ESA over de rol die ze in het project kunnen spelen.

Maar dat is nu volgens ESA-directeur Antonio Rodota voorbij. ”Bewust van het economische, industriële en strategische belang van satellietnavigatie hebben de leden in het gezamenlijke belang een overeenkomst gesloten”, aldus Rodota in de ESA-verklaring. De organisatie voert Galileo samen met de EU uit. Het is voor het eerst dat beide instellingen samen een project uitvoeren.