VOORBURG - Het aantal zeer moeilijk opvoedbare of lerende (zmok of zmlk) kinderen dat voortgezet onderwijs volgt op een speciale school is de laatste elf jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft geopenbaard.

Het CBS bestudeerde het aantal leerlingen dat les krijgt op de zogeheten expertise centra voor basis- of voortgezet onderwijs. Het gaat behalve om zmok- of zmlkscholen, ook om speciale scholen voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap, zoals dovescholen.

Uit die cijfers blijkt deze scholen samen 2002/2003 bijna 52.000 leerlingen hebben. Dat is 3500 meer dan vorig schooljaar. De afgelopen tien jaar is het aantal leerlingen op deze scholen met 70 procent toegenomen. Die groei loopt niet gelijk op met de bevolkingsgroei in die leeftijdsgroep, aldus een woordvoerder van het CBS.