DEN HAAG - De leden van de Provinciale Staten kiezen maandag de nieuwe Eerste Kamer. In totaal brengen 764 provinciale politici in de twaalf provincies een stem uit op de kandidaten voor 75 plaatsen in de Eerste Kamer.

De uitslag staat zo goed als vast, omdat elk Statenlid op zijn eigen partij zal stemmen. Volgens de prognoses krijgt de coalitieregering van CDA, VVD en D66 in de senaat een meerderheid van veertig zetels. Het tweede paarse kabinet had destijds 38 zetels. De LPF komt voor het eerst in de senaat.

De enige onzekere factor is op wie de leden van de provinciale groeperingen gaan stemmen. Zij kunnen als vanouds stemmen op de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), maar ook op een gewone partij die in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd.

CDA

Volgens de prognoses blijft het CDA de grootste partij met 22 zetels (was twintig) en wordt de PvdA de tweede partij met negentien zetels. De sociaal-democraten hadden er eerst vijftien en verruilen hun positie met de VVD, die juist terugzakt van negentien naar vijftien.

GroenLinks

GroenLinks volgt met vijf zetels (was acht), gevolgd door de SP met vier zetels (was twee), D66 met drie (was vier) en twee voor de ChristenUnie (was vier) en de SGP (gelijk). De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), die als enige partij niet eveneens in de Tweede Kamer zit, zou er één behouden. Nieuw is de LPF met twee zetels.

Vanwege de meerderheid is de kans klein dat de Eerste Kamer een wetsvoorstel van het nieuwe kabinet gaat blokkeren. De senatoren houden voorstellen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen, nog eens tegen het licht.