SOEST - Advocaat B. van der Goen heeft een klacht bij deombudsman van de Europese Unie in Brussel ingediend tegen ministerVeerman van Landbouw. Volgens Van der Goen draagt Veerman actiefbij aan verspreiding van de vogelpest door het bij het ruimen vanhobbykippen gebruik te maken van open, soms met mest vervuildekratten en open vrachtwagens.

Bovendien sommeert Van der Goen de minister maandag schriftelijkom om diezelfde reden onmiddellijk met ruimen te stoppen. DoetVeerman dat niet, dan dreigt de advocaat met een kort geding tegenhet ministerie. Dat kondigde Van der Goen, die optreedt namens deNederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH), zondagaan.

Veerman beweert zelf dat er onder het te ruimen hobbypluimveebesmette exemplaren zitten, aldus Van der Goen. Door die te latenophalen en ermee rond te rijden, draagt de minister bij aanverspreiding van de vogelpest, vindt de advocaat.

Gevolgen

Van der Goen vindt dat Brussel "de minister op zijn vingersmoet tikken". Hij wil dat Veerman het ruimen opschort tot goed isuitgezocht wat de gevolgen van die ruimingen zijn. Overigens zijnde ruimingen in Limburg nagenoeg afgerond. Maar Van der Goen zegtdat eigenaren duizenden kippen en andere pluimveesoorten hebbenverborgen. "Die proberen we door deze actie te redden".

Van der Goen zegt overigens een brief van Veerman gekregen tehebben waarin de minister aankondigt een klacht tegen de advocaatte zullen indienen bij de deken van de Nederlandse Orde vanAdvocaten. Dit omdat Van der Goen hobbydierhouders opriep ruimerspersoonlijk aansprakelijk te stellen voor het doden van de dierenen de daardoor aangerichte (im)materiële schade. De minister vindtdat Van der Goen daarmee zijn boekje te buiten gaat.

De NBvH wil dat dierenartsen die meededen aan de ruimingen, voorde tuchtrechter gesleept worden. De vereniging roepthobbydierhouders op de dierenarts die met de ruimploeg bij hen opbezoek is geweest, aan te klagen.