DEN HAAG - Het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) is duurder in onderhoud en gebruik dan de F-16 blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het Pentagon heeft daarom het budget daarvoor verdubbeld.

Staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) maakt zich er niet druk over. Het is hem niet duidelijk waar de Amerikanen zich op baseren.

Bovendien is de Amerikaanse situatie niet te vergelijken met die in Nederland, schrijft hij vrijdag in antwoord op vragen van de SP.

Volgens de staatssecretaris gaan de Amerikanen anders om met infrastructuur, onderhoudsconcepten en de inzet van personeel.

Bovendien heeft Nederland afgesproken dat ze niet meer voor onderhoudswerkzaamheden hoeft te betalen. Nederland betaalt de fabrikant straks voor inzetbaarheid van de JSF, als die wordt aangeschaft.

Beste koop

Vooralsnog is de JSF wat De Vries betreft nog steeds de beste koop voor de beste prijs. Het kabinet heeft nog niet definitief besloten om 85 van deze gevechtsvliegtuigen te kopen ter vervanging van de F-16.

Voor dat gebeurt, krijgt de Kamer nog eens een vergelijking van alle alternatieven toegestuurd. Op verzoek van de PvdA zoekt De Vries ook nog uit of het mogelijk is om de huidige F-16's zodanig op te knappen dat ze nog een flink aantal jaren mee kunnen.