DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende stoort zich aan het "soms hyperige klimaat" in de Nederlandse politiek. De neiging bestaat om "de zaken geweldig op te blazen". Balkenende zei dat vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Door de aandacht voor hypes komen "fundamentele ontwikkelingen niet aan de orde", vindt de premier. Daaronder verstaat hij onderwerpen als de toekomst van Nederland op langere termijn, de duurzaamheid en sociale samenhang.

Volgens Balkenende worden ministers wel erg vaak naar de Kamer geroepen. Hij noemde als voorbeeld minister Ab Klink van Volksgezondheid, die daar sinds november al 77 maal moest verschijnen. "Een geweldig groot aantal", aldus Balkenende. Hij vroeg zich ook af of er zo veel spoeddebatten nodig zijn.

Balkenende wilde nog niet reageren op vicevoorzitter Herman Tjeenk Willink van de Raad van State, die deze week ook klaagde over de hypes in de politiek. De Kamer heeft daarover een brief gevraagd aan het kabinet.