DEN HAAG - Allochtonen die een inburgeringscursus volgen, moeten binnen 3,5 jaar slagen voor het verplichte examen. Minister Ella Vogelaar (Integratie) wil de wet wijzigen om een einde te maken aan de huidige praktijk waarin verschillende examentijden van 5 en 3,5 jaar gelden.

Ze krijgt steun van het kabinet, zo bleek vrijdag na afloop van de ministerraad.

De aangepaste wet regelt ook expliciet dat gemeenten een persoonlijk budget krijgen voor elke inburgeraar. De bedoeling is dat ze daarmee meer op maat gesneden cursussen en voorzieningen kunnen leveren.

De Tweede Kamer moet nog instemmen met de wetswijziging.