JERUZALEM - Het Israëlische kabinet is zondagakkoord gegaan met het internationale vredesplan voor hetMidden-Oosten, de zogeheten routekaart. Die moet uiteindelijkleiden tot de oprichting van een Palestijnse staat. Het kabinetmaakte wel een voorbehoud, door te bepalen dat vier miljoenPalestijnse vluchtelingen niet automatisch het recht op terugkeerkrijgen.

Twaalf ministers stemden voor en zeven tegen de routekaart, dieis opgesteld door de Verenigde Staten, de Europese Unie, deVerenigde Naties en Rusland. Waarnemers zien de duidelijkemeerderheid als een overwinning voor premier Ariel Sharon. Vooralde extreem-rechtse ministers en de bewindslieden van SharonsLikud-partij verzetten zich tegen het plan.

Veiligheid

Sharon en zijn kabinet konden akkoord gaan met de routekaart,omdat Washington heeft verklaard dat de Verenigde Staten rekeningzullen houden met Israëlische bezwaren tegen het vredesplan. Veelministers vrezen voor de veiligheid van Israël als het leger zichmoet terugtrekken uit de Palestijnse gebieden. Ook willen zij dejoodse nederzettingen in bezet gebied niet opgeven.

Het voorbehoud over de Palestijnse vluchtelingen viel verkeerdbij de Palestijnen. "Israëlische instemming onder voorbehoud isniet voldoende. Wij willen dat zij de routekaart helemaalgoedkeuren, zonder voorwaarden, net als de Palestijnen hebbengedaan", aldus adviseur Nabil Abu Rudeina van de Palestijnsepresident Yasser Arafat.

Internationaal werd positief op het kabinetsbesluit gereageerd.Het Witte Huis noemde de Israëlische instemming een belangrijkestap vooruit naar vrede in het Midden-Oosten.

De Amerikaanse president George Bush ontmoet deIsraëlische premier Ariel Sharon en diens Palestijnse collegaMahmud Abbad binnen drie weken in de Jordaanse stad Aqaba. Datmeldde de Israëlische radio bij monde van hoge Israëlischefunctionarissen.

Zelfmoordaanslagen

Arafat wees zondag voor het eerst zelfmoordaanslagen op burgersaf, hoewel hij dat niet zo onvoorwaardelijk deed als Israël eist.Arafat vroeg potentiële plegers van zelfmoordaanslagen Israëlischevrouwen en kinderen te sparen. Zij moeten dat ook doen als het gaatom aanslagen waarmee zij de dood van Palestijnse burgers willenwreken, zei Arafat tegen de Arabische krant Al-Sharq al-Awsat.

De president voegde er aan toe dat de Palestijnse strijd tegende Israëlische bezetting legitiem blijft als het gaat om het dodenvan "soldaten van de bezetting" en niet om "kinderen of vrouwenin een restaurant of een café". Arafat sloot uit dat hij zouaftreden. "Ik treed niet af, ik sterf als martelaar."

De routekaart naar de vrede bestaat uit drie fasen. De eerstefase is beëindiging van Palestijnse aanslagen en de terugtrekkingvan Israëlische troepen uit de Palestijnse gebieden en bevriezingvan de bouw van nieuwe nederzettingen. Uiteindelijk moet er overtwee jaar een Palestijnse staat zijn.