LONDEN - De Britse ontdekkingsreiziger Pen Hadow, die maandagna een barre tocht van 64 dagen alleen en zonder modernehulpmiddelen de Noordpool bereikte, zit nog steeds vast aan heteindpunt van zijn reis. Omdat het in het gebied zulk slecht weeris, kan het vliegtuig dat hem moet ophalen niet opstijgen.

De 41-jarige Hadow, die nog voldoende voedsel bij zich heeft omhet tot woensdag uit te houden, weet volgens de Britse omroep BBCniet precies wat er aan de hand is. De accu van zijnsatelliettelefoon is leeg. Wel werkt zijn GPS-voorziening nog,zodat bekend is waar hij zit.

Als het weer woensdag nog steeds te slecht is voor eenreddingsoperatie per vliegtuig, gaat er wel een toestel de lucht inom voedselpakketten uit te werpen boven de plek waar Hadow zit.

Volgens de BBC heeft Hadow via een code op zijn GPS-baken latenweten dat hij het goed maakt en dat hij een soort landingsbaangereed heeft gemaakt voor het vliegtuig dat hem moet komen halen.

Bijzondere hulpmiddelen

Hadow had al tweemaal eerder een poging gedaan de Noordpool inzijn eentje te bereiken. In tegenstelling tot andere avonturiersmaakte hij geen gebruik van tussentijdse voedselvoorziening,benzine en bijzondere hulpmiddelen om de barre omstandigheden tedoorstaan.

Tijdens zijn 764 kilometer lange tocht vanaf Ward Hunt Islandaan de Canadese kant van het poolgebied moest Hadow het zien vol tehouden bij temperaturen ver onder het nulpunt, waarbij hetdieptepunt min 45 graden Celsius was. Toch kreeg hij ook te makenmet grote stukken open water. Het ijs was er gesmolten doordat dezon 24 uur per dag scheen. Het meest kritische moment was op 30april, toen Hadow door dun ijs zakte en tot zijn oksels in hetijskoude water zonk. Daarbij verloor hij een van zijn ski's en liephij bevriezingswonden op.

Een andere keer stuitte hij op menselijke voetsporen. Die blekenvan hemzelf te zijn, wat bewees dat hij geruime tijd in een kringhad rondgelopen.

Hadow is niet de eerste die alleen en zonder tussentijdsebevoorrading lopend de Noordpool bereikte. Hij is wel de eerste mandie dat vanuit Canada is gelukt. De Noor Borge Ousland deedhetzelfde al eens vanuit Rusland, een tocht die meer dan duizendkilometer bedroeg.