LHOKSEUMAWE - De stad Lhokseumawe in het noorden van deIndonesische provincie Atjeh is zondag opgeschrikt door een aantalexplosies. Zeker drie ontploffingen zouden zich hebben voorgedaanin de buurt van de vismarkt, waar zich op dat moment veel mensenbevonden. Op de markt waren ook Indonesische militairen aanwezig.

De plaatsvervangend commandant van de Indonesischestrijdkrachten in Atjeh bevestigde dat er een aantal explosies wasgeweest. Volgens hem ging het om bommen die geluidsgolvenveroorzaken en die bedoeld waren 'om de rebellen van de GAM tedemoraliseren'.

Of er door de explosies slachtoffers zijn gevallen, is nietbekend. Volgens ooggetuigen en politie zijn in de provincie zondagvijf doden aangetroffen. In twee gevallen zou het gaan om vermeenderebellen.

Hoeveel doden er sinds maandag - het begin van de oorlog tegende rebellenbeweging GAM - zijn gevallen, is niet bekend. HetIndonesische Rode Kruis zegt in totaal tachtig lijken te hebbengeborgen. Volgens de Indonesische strijdkrachten zijn er zestigdoden gevallen en volgens de GAM meer dan honderd.

Voedseltransporten

In de districten Bireun en Pidie aan de noordkust van Atjeh -waar volgens getuigen zwaar gevochten wordt - zijn de Indonesischestrijdkrachten begonnen met het escorteren van schoolbussen engewone bussen. Transporteurs hebben gemeld dat vrachtwagens wordenaangevallen en dat daardoor in de hoofdstad Banda Atjeh tekortenaan sommige levensmiddelen en sigaretten kunnen ontstaan. Zijwillen dat de overheid maatregelen neemt om voedseltransporten tebeschermen.

Het Indonesische leger lanceerde afgelopen week een grootoffensief in Atjeh om de GAM uit te schakelen. De militaire actievolgde op het mislukken van het vredesproces in het opstandigegebied, waar de afgelopen jaren zeker 10.000 doden zijn gevallenals gevolg van de strijd tussen Jakarta en rebellen die strijdenvoor onafhankelijkheid.