TORONTO - In de Canadese stad Toronto worden momenteel 33mensen onderzocht die verschijnselen van SARS vertonen. Degezondheidsautoriteiten hebben 500 personen in isolatie geplaatst,die contact hebben gehad met de mensen die mogelijk besmet zijn.

De autoriteiten in Toronto houden er nu rekening mee dat hetgaat om een nieuwe golf van SARS-besmettingen, hoewel van de 33mensen die worden onderzocht niet vaststaat dat zij SARS hebben.Artsen hebben niet kunnen vaststellen waar de patiënten delongziekte hebben kunnen oplopen.

De Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde tien dagen geledennog dat Canada SARS onder controle had en dat de ziekte zich nietmeer van mens tot mens verspreidde.