BRUSSEL - Het Europees Parlement vindt dat de Europese regeringsleiders en staatshoofden de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Peking moeten boycotten als China blijft weigeren met de Dalai Lama te praten.

Het Europees Parlement (EP) nam daarover donderdag een gezamenlijke resolutie aan. De EU-landen zijn sterk verdeeld over hoe met China en de Olympische Spelen om te gaan.

Landen als Polen, Estland en Tsjechië blijven uit protest tegen de Chinese mensenrechtenschendingen in Tibet weg bij de openingsceremonie op 8 augustus in Peking. Frankrijk overweegt dat ook.

Gordon Brown

De Britse premier Gordon Brown en de Duitse bondskanselier Angela Merkel blijven ook weg, maar zeggen dat ze nooit van plan waren te gaan.

Veel andere landen zien niets in een boycot van de opening. Ook premier Jan Peter Balkenende wil gaan, tenzij de situatie erg verslechtert.

Stemmen

Het EP stemde donderdag met 493 stemmen voor en 91 tegenstemmen om een boycot van de opening te overwegen als er geen nieuwe dialoog tussen China en de dalai lama komt.

Europarlementslid Toine Manders stemde tegen. "Dan kun je ook Parijs wel mijden, omdat betogers in voorsteden daar zijn geslagen. Of Spanje, want de Guardia Civil sluit wel eens mensen op", redeneerde de VVD'er.

Tevreden

Zijn eigen fractievoorzitter Jules Maaten is echter wel tevreden over het standpunt van het parlement. "China wil van de openingsceremonie een politiek evenement maken met wereldleiders. Dan zullen ze ook politiek water in de wijn moeten doen. Praten met de dalai lama is het minste."

PvdA'ers menen dat "we uiteraard China moeten aanspreken op schendingen van mensenrechten", maar dat "de relatie met China niet moet ontvlammen."

Dialoog

CDA'er Cornelis Visser vindt dat China de dialoog moet aangaan met Tibet. "Anders moeten de EU-landen bekijken of we gemeenschappelijk een signaal afgeven door weg te blijven bij de opening. De sporters zelf willen we zeker niet uitsluiten: het gaat alleen om politici."

In de resolutie vraagt het Europees Parlement ook om het bezoek te vervroegen van de dalai lama aan het Europese Parlement, gepland voor het najaar van 2008.

Onder Nederlandse parlementariërs in Den Haag is weinig enthousiasme voor een boycot van de opening. Alleen de ChristenUnie, SGP en D66 pleiten ervoor.

Tibet

Voorzitter Erica Terpstra van NOCNSF vindt het beter om de olympische fakkel uit de route door Tibet te schrappen. Volgens de preses doet het afbreuk aan de Tibetaanse zaak als de fakkelestafette ook daar gepaard gaat met protesten en geweld.

"Dat kun je niet hebben. Je ontkracht ook de argumenten voor de mensenrechten die je zeker vanuit Tibet geweldloos op tafel zou willen brengen'', zei Terpstra donderdag in het NOS Journaal.

Terpstra is in Peking om het congres van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bij te wonen.

Verontrust

De voorzitter van NOCNSF, die zich al vaker verontrust uitsprak over de schending van de mensenrechten in het door China bezette Tibet, kreeg bij het IOC geen gehoor voor haar pleidooi om Tibet uit de route te verwijderen.

De fakkelloop blijft vooralsnog de geplande route door twintig landen volgen, ondanks de gewelddadige protesten de afgelopen dagen in Londen en Parijs.

Terroristen

Terroristen in het islamitische noordwesten van China beraamden de ontvoering van buitenlandse atleten, journalisten en toeristen tijdens de Olympische Spelen.

Dit heeft de Chinese politie donderdag bekendgemaakt. De terroristische groep wilde het sportfestijn verstoren maar is ontmanteld, aldus een politiewoordvoerder.