AMSTERDAM - Een op de drie kinderen van 10 en 11 jaar pleegt wel eens strafbare feiten, zoals stelen of brandstichting. Dat komt neer op ongeveer 130.000 kinderen.

Dat blijkt uit onderzoeksresultaten die donderdag zijn gepresenteerd tijdens een congres van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het vooral gaat om 11-jarigen en in mindere mate om 10-jarigen. De onderzoekers hebben voor hun studie cijfers van politie en hulpinstanties gebruikt. Ook ondervroegen zij kinderen steekproefsgewijs over hun gedrag.

Criminele adolescenten

Hoogleraar jeugdcriminologie Peter van der Laan waarschuwde "dat kinderen die op jonge leeftijd crimineel gedrag vertonen, de criminele adolescenten van later zijn."

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie constateerde dat de resultaten betrekking hebben op zaken die uiteenlopen van kattenkwaad tot echte criminaliteit. "Dus laten we ons niet blindstaren op dit wel heel erg groot aangezette getal." Dat laat onverlet dat er snel moet worden ingegrepen bij ernstige probleemgevallen, aldus de minister.