DEN HAAG - Verdachten krijgen een sterkere positie in strafzaken. Ze mogen binnenkort deskundigen inschakelen voor aanvullend onderzoek of tegenonderzoek in hun zaak.

Dat moet de strijd tussen verdachten en het Openbaar Ministerie (OM) in een strafproces eerlijker maken.

Wetsvoorstel

De Tweede Kamer schaart zich met zeer ruime meerderheid achter een wetsvoorstel van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) dat dit regelt, zo bleek woensdagavond tijdens een debat.

De minister heeft het wetsvoorstel met voorrang behandeld vanwege verbeteringen die zijn aangekondigd na de commotie rond de Schiedammer parkmoord.

Voor die moord zat een man jarenlang ten onrechte vast als gevolg van een reeks fouten van het OM.

Tegenonderzoek

Verdachten krijgen de mogelijkheid om tegenonderzoek aan te vragen zodat het OM "uit eventueel dreigende tunnels kan geraken", zei Hirsch Ballin woensdagavond met verwijzing naar het begrip tunnelvisie.

De verdediging mag niet onbelemmerd onderzoek laten doen, maar moet daarvoor toestemming vragen aan de officier van justitie of de rechter-commissaris.

De officier van justitie heeft momenteel al het recht om deskundigen in te schakelen voor onderzoek ten behoeve van een strafzaak.

Deskundigen

De nieuwe wet stelt ook extra eisen aan deskundigen die optreden in een strafzaak. Zij moeten straks aan een reeks kwaliteitscriteria voldoen.

Ook komt er een landelijk register van vaste deskundigen die onderzoek kunnen verrichten voor een strafzaak, bijvoorbeeld forensisch experts. Rechters worden opgeleid om de rapporten van deskundigen op de juiste waarde te schatten.

Jan de Wit

SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit noemde het wetsvoorstel "een stap op de goede weg, die een bijdrage kan leveren aan de beperking van het aantal blunders" in strafzaken.

De PvdA verwacht dat de wet zal leiden tot een meer evenwichtige verhouding tussen de aanklagers en de verdediging.