KROMMENIE - Bacteriële aantasting aan de funderingspalen is de oorzaak van de verzakking van zeven woningen aan de Wilhelminastraat in Krommenie. Dit heeft de gemeente Zaanstad woensdagavond bekendgemaakt.

Onderzoeksbureau Deltarus deed de laatste weken onderzoek naar de oorzaak van de woningverzakkingen. Er bestonden vermoedens dat die waren veroorzaakt door sanerings- en sloopwerkzaamheden die de gemeente in 2006 en 2007 heeft uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente alle werkzaamheden zorgvuldig heeft uitgevoerd en dat ze slechts voor 15 procent de oorzaak zijn.

Funderingen

De funderingen van de woningen waren al slecht op het moment dat werkzaamheden begonnen. Volgens het onderzoek zouden de huizen hoe dan ook zijn verzakt.

Sommige palen waren gebroken, andere stonden naast het funderingsmetselwerk. Hierdoor stonden woningen direct op de slappe veengrond.

Trillingen

De trillingen van de werkzaamheden en de tijdelijk lagere grondwaterstand versnelden het zakproces waarschijnlijk wel.

De werkzaamheden hebben volgens Deltarus bovendien scheuren in de gevels en muren veroorzaakt. Maar volgens het onderzoeksrappport kon de gemeente Zaanstad nooit weten dat de staat van fundering al zo slecht was.

Gemengde gevoelens

Het college van burgemeester en wethouders heeft het rapport met gemengde gevoelens ontvangen. Burgemeester Geke Faber toonde zich woensdagavond enerzijds opgelucht over de conclusie dat de werkzaamheden zorgvuldig zijn uitgevoerd.

Anderzijds realiseert zij zich dat de gevolgen van de verzakkingen meer dan vervelend zijn voor de bewoners van de Wilhelminastraat.

Bewoners

De bewoners van zeven huizen aan de Wilhelminastraat moesten begin februari hun woning verlaten wegens instortingsgevaar.

Later moesten nog vier woningen aan Wilhelminastraat en het Weiver worden ontruimd. De slechte toestand van de fundering was in alle gevallen de oorzaak.

Woningen

De resultaten van het onderzoek hebben niet op alle huizen betrekking. De bewoners van de ontruimde woningen aan de Weiver en van sommige woningen aan de Wilhelminastraat zijn nog in onzekerheid over hun situatie.

Burgemeester Faber gaf aan alle zorg serieus te nemen, graag mee te werken aan een oplossingen en snel met maatregelen te komen.

Ze riep de bewoners op zo snel mogelijk te beginnen met het herstellen van de funderingen.