BUENOS AIRES - Een ijsberg die zo groot is als het land Luxemburg drijft in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan. Het vlakke ijsmassief heeft een oppervlakte van 2500 vierkante kilometer en bevindt zich ongeveer 600 kilometer ten zuiden van de Falkland-eilanden. De Argentijnse Meteorologische Dienst meldde dat vrijdag na bestudering van satellietfoto's.

Vlakbij het gevaarte drijft een tweede ijsberg met een oppervlakte van 1900 vierkante kilometer, meer dan het oppervlakte van de provincie Utrecht.

Wetenschappers onderzoeken al geruime tijd het smelten van pakijs op Antarctica. De temperatuur van de lucht en het water op Antarctica stijgt, waardoor steeds meer ijs afbrokkelt. Of dat een gevolg is van het broeikaseffect, is nog niet vast komen te staan.