AMSTERDAM - Een kwart van de mensen met een Melkertbaan in Amsterdam blijkt niet aan de eisen te voldoen en heeft dus geen recht op een gesubsidieerde baan. Dit blijkt uit een onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) dat de NOS vrijdag openbaar maakte.

In de meeste gevallen bleken deze mensen toch werkzaamheden verricht te hebben, voordat zij als Melkertier aan de slag gingen. Dat gebeurde vooral bij uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven. De Melkertbanen zijn alleen bedoeld voor mensen die minimaal een jaar werkloos zijn.

Het RIF onderzocht vierhonderd mensen met een Melkertbaan in de periode tussen 1998 en 2000. Volgens J. Brouwer van het RIF is deze groep niet 'toevallig' gekozen. "Dit is een gericht onderzoek onder werkgevers en Melkertiers waar bij ons al het vermoeden bestond dat daar wat aan de hand is", aldus Brouwer. Volgens hem weerspiegelen de resultaten van het onderzoek dan ook niet de situatie in heel Nederland.

De uitkomsten van het onderzoek zijn tweeënhalf maand geleden naar het Ministerie van Sociale Zaken verstuurd. De gemeente Amsterdam, die opdracht gaf voor het onderzoek, wijt het misbruik van de Melkertregeling aan de gebrekkige wet- en regelgeving in Den Haag.

"Dit onderzoek toont aan dat het Ministerie van Sociale Zaken de wet- en regelgeving moet aanpassen, zodat gemeenten adequaat toezicht kunnen houden", aldus de woordvoerder van wethouder R. Oudkerk van Sociale Zaken. De Melkertiers die over de scheef gingen, hielden vooral essentiële informatie achter voor de Sociale Dienst en het Arbeidsbureau.

Brouwer van het RIF zegt dat de controle van de gemeente Amsterdam niet heeft gefaald, maar hij meent wel dat de gemeente meer veldonderzoek had kunnen doen. "Dan hadden ze misschien kunnen ontdekken dat sommige Melkertiers meer salaris kregen dan wettelijk is toegestaan en andere werkzaamheden verrichtten dan waar de regeling voor is bedoeld."