DEN HAAG - Tweede Kamerlid Johan Remkes (VVD) vindt dat de voorzitter van de Tweede Kamer onwelvoeglijk taalgebruik weer uit de verslagen van de Kamerdebatten moet kunnen schrappen. In de Kamer is hij steun aan het zoeken voor een voorstel om die bevoegdheid weer in te voeren.

"Ik heb me de afgelopen tijd dood zitten ergeren aan het taalgebruik dat hier van links tot rechts gebezigd wordt", zei Remkes woensdag in Trouw.

Tot een concreet voorstel tot herinvoering van de zogeheten schrapbepaling, die de Kamer in 2001 afschafte, moet het volgens Remkes pas komen als hij genoeg weerklank vindt bij andere fracties. De voorzitter zou ook moeten aangeven de bevoegdheid te gaan gebruiken.

Reacties

Remkes wil de regeling alleen maar herinvoeren als duidelijk is dat deze ook effectief zal zijn. Hij zegt tot nu toe positieve reacties te hebben gehad van collega's.

Andere Kamerleden, onder wie CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel, gaven al aan zich te storen aan verruwing van de zeden in de Kamer. Aanleiding was vaak het optreden van de Partij voor de Vrijheid (PVV), al wil Remkes niet alleen met de beschuldigende vinger naar deze partij wijzen. "Het is breder."

Voorzitter

De Kamervoorzitter kan nu al een Kamerlid het woord ontnemen of zelfs uit de vergadering verwijderen als die over de schreef gaat, maar die middelen zijn volgens Remkes zo zwaar dat ze nauwelijks worden ingezet.

Dinsdagavond kwam PVV'er Dion Graus nog in botsing met Ernst Cramer (ChristenUnie) die een debat over walvisjacht voorzat. Graus vroeg zich openlijk af of CDA-collega Henk Jan Ormel een beginnend lijder aan de ziekte van Alzheimer was. Cramer wees Graus terecht, waarna de PVV'er de vergadering verliet.