DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat ministers en rijksambtenaren bij dienstreizen tot 500 kilometer voortaan de trein pakken. De Tweede Kamer omarmde dinsdag een motie van GroenLinks en PvdA daartoe.

Vorig jaar werden 24.000 vliegreizen gemaakt door de rijksoverheid. Die worden wel klimaatneutraal gemaakt, in de vorm van een vergoeding voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 om bijvoorbeeld bossen aan te leggen.

Motie

In de motie staat dat op kortere afstanden de (hogesnelheids)trein een goed alternatief is en dat de regering ervoor moet zorgen dat voor dienstreizen tot 500 kilometer de trein wordt genomen.

"Er zijn plaatsen binnen 500 kilometer die geen treinverbinding hebben. Maar Parijs en Frankfurt vallen erbinnen", aldus GroenLinkser Wijnand Duyvendak, mede-initiatiefnemer van de motie, omdat milieuminister Jacqueline Cramer de Kamer niet voldoende wilde tegemoetkomen.