DEN HAAG - De honderden Chinezen die onverwacht zijn opgedoken voor een asielaanvraag, zijn grotendeels illegaal in Nederland en zullen het land moeten verlaten. Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) weigert de Chinezen echter per direct op te sluiten in afwachting van hun uitzetting.

Albayrak geeft daarmee geen gehoor aan de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer. CDA, PvdA en VVD vinden dat vreemdelingenbewaring kan voorkomen dat de Chinezen opnieuw in de illegaliteit verdwijnen.

"Of u zet ze achter de tralies, of u laat ze lopen", zei VVD-Kamerlid Henk Kamp dinsdag tijdens een spoeddebat over de kwestie. De eerste indruk van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is niet dat de Chinezen de opvang in groten getale verlaten.

Albayrak

Albayrak noemde het "natuurlijk niet de bedoeling dat deze mensen weer linea recta de illegaliteit ingaan".

Desondanks zal zij ze tijdens de asielprocedure niet in vreemdelingenbewaring zetten, deels omdat dit juridisch gecompliceerd ligt. "Daar kies ik uitdrukkelijk niet voor. Ik heb niet het beleid dat ik asielzoekers opsluit."

Ter Apel

Tussen half maart en begin april hebben zich ongeveer 850 Chinezen gemeld in Ter Apel. Normaal zijn dat er gemiddeld twintig per maand.

De Chinezen reageerden waarschijnlijk op een gerucht dat ze in aanmerking zouden komen voor een generaal pardon. Prins Willem-Alexander zou binnenkort de troon bestijgen en als geste een pardonregeling afkondigen. De staatssecretaris benadrukte dinsdag nogmaals dat er geen nieuw pardon komt.

Afgewezen

Inmiddels zijn de asielaanvragen van 75 Chinezen behandeld. Het gaat veelal om alleenstaande, jonge mannen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft 80 procent van de verzoeken afgewezen.

Uitzetting

Gedwongen uitzetting van afgewezen asielzoekers naar China blijkt in de praktijk moeilijk, vooral als ze geen identiteitsbewijs hebben of weigeren hun naam bekend te maken. Alleen als de identiteit van een vreemdeling bekend is, wil China een nieuw reisdocument verstrekken.

Regeringspartijen

De regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie vinden dat Nederland druk moet uitoefenen op de Chinese regering om via diplomatieke stappen uitzetting mogelijk te maken.

Albayrak kondigde aan dat ze samen met bewindspersonen van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking gaat bekijken hoe ze dit structurele probleem kunnen oplossen.