RIJSWIJK - Mensen die geweld plegen, moeten altijd de gevangenis in. Ook voor geweldplegers tegen politiemensen mogen geen alternatieve straffen meer worden gegeven.

CDA-Kamerlid
T. Rietkerk
Donner
Politiebericht
ACP

ACP voorzitter J. Vogel ondersteunt het plan van Rietkerk. "Het moet voor iedereen duidelijk zijn welke straf je krijgt als je geweld gebruikt, ook tegen politiemensen", vindt hij. "In de praktijk zie je dat mensen die politiemensen mishandelen, nog al eens wegkomen met een alternatieve straf. Dat is het verkeerde signaal. Je moet van politiemensen afblijven. Die boodschap moet ook van de rechters komen."

De ACP vindt dat dit idee van Rietkerk niet bij een proefballon mag blijven. "Dit plan moet daadwerkelijk worden ingevoerd", benadrukt Vogel. "Daar zullen wij scherp op letten."