DEN HAAG - Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken trekt tien miljoen euro extra uit om 65 extra inspecteurs in te zetten om illegale arbeid aan te pakken. Verder wil hij een nieuw, landelijk dekkend netwerk van fraudeinspecteurs in het leven roepen om zwart werk, illegale arbeid, sociale zekerheidsfraude en fiscale fraude aan te pakken.

Dat blijkt uit een brief die de staatssecretaris vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gezonden. De nieuwe aanpak moet leiden tot terugvordering van meer belasting- en premiegeld, onterecht verstrekte uitkeringen en tot meer processen-verbaal voor illegale arbeid. Bedoeling is dat zogeheten interventieteams snel en fexibel kunnen worden ingezet. In de teams werken onder anderen de gemeenten, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie samen.

Deze nieuwe teams vervangen de bestaande regionale interdisciplinaire fraudeteams, het Westland interventieteam, het confectie interventieteam en het bouwteam.