HILVERSUM - Georganiseerde groepen jagen met speciaal daarvoor afgerichte honden op grote schaal illegaal op wild. Konijnen, hazen en reeën wordt daarmee "voor de kick" ernstig leed toegebracht.

De jacht is volgens politie en justitie te kwalificeren als georganiseerde criminaliteit en vindt vooral in het zuiden en zuid-oosten van Nederland plaats.

Dit bleek maandag uit een reportage van het tv-programma NOVA, dat de hand wist te leggen op door de 'jagers' zelfgemaakte videobeelden.

Daarop is onder meer te zien hoe meerdere honden achter hazen en konijnen aan jagen, onder luid gejoel van de hondeneigenaren.

Illegale

De illegale jacht gaat het hele jaar door, ook als dieren drachtig zijn. De 'jagers' gaan vaak in grote groepen op pad, waarbij gebruik wordt gemaakt van speciaal geprepareerde auto's.

De groepen gaan gestructureerd en georganiseerd te werk, aldus politie en justitie. Een aanzienlijk aantal deelnemers is met politie en justitie in aanraking geweest voor andere feiten.

Verschijnsel

Nieuw is het verschijnsel niet. "Het gebeurt al tientallen jaren", aldus Ad Bogers van de politie Brabant Zuid-Oost in Nova. De jagersgroepen zijn vaak lastig te pakken, omdat getuigen veelal uit angst niet met bruikbare informatie naar de politie durven te stappen.

De 'jagers' zouden niet schromen geweld te gebruiken om uit handen van de politie te blijven.

Jagersbendes

CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel zei in Nova dat de opsporing van de jagersbendes prioriteit verdient, waarbij recherche en arrestatieteams moeten worden ingezet.

"Dit mag gewoon niet meer voorkomen." Zijn PvdA-collega Ton Heerts opperde militairen te laten meepatrouilleren met jachtopzieners.