SCHINVELD - Awacs-radarvliegtuigen veroorzaken boven het zuidoostelijke deel van Limburg 'ernstige hinder' bij zeker 41.000 mensen. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd conceptbelevingsrapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM.

Het 120 pagina's tellende conceptrapport, opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM, is de samenvatting van een onderzoek waaraan ruim 2500 mensen uit negen gemeenten meededen.

Uit het rapport blijkt dat 72 procent van de inwoners van Schinveld veel last heeft van Awacs. Schinveld ligt vlakbij de NAVO-basis Geilenkirchen (Duitsland), de thuisbasis van de vliegtuigen. De verouderde motoren van de omgebouwde Boeings geven veel geluidsoverlast, met pieken van meer dan 100 decibel in Schinveld.

Verbaasd

Een woordvoerder van de actiegroep Stop Awacs zei in een reactie niet verbaasd te zijn over de conclusies. "Dit zijn harde cijfers, waarover geen discussie en geen twijfel meer mogelijk is.

De vraag is nu: wie durft het voor zijn rekening te nemen dat de mensen hier letterlijk ziek worden van Awacs?".

Commissie

Het onderzoek werd begeleid door een wetenschappelijke adviescommissie, bestaande uit Wim Passchier, hoogleraar Gezondheidsrisico-analyse, en Ree Meertens, universitair hoofddocente Gezondheidsvoorlichting. De onderzoeksresultaten zijn daarmee wetenschappelijk onderbouwd, aldus Stop Awacs.

Tot nog toe werd in te nemen maatregelen voor de bevolking uitgegaan van 'geluidscontourenkaarten'. Volgens die kaarten zouden slechts 510 mensen in de buurt van Schinveld ernstige hinder ondervinden van het vliegverkeer.

Motoren

Stop Awacs en de gemeente Onderbanken, waaronder Schinveld valt, bepleiten sluiting van de Awacsbasis. "Stillere motoren, zoals minister Cramer wil, is geen optie", meent de woordvoerder van Stop Awacs. De NAVO heeft volgens hem laten weten tot 2035 de lawaaiige Awacs in de lucht te houden.

Een woordvoerder van minister Jacqueline Cramer (VROM) kon maandag nog niet reageren, omdat hij het rapport niet kent.