VEENENDAAL - Ruim vijftig scholen helpen de Bond tegen het Vloeken door op zoek te gaan naar donateurs. De bond telt nu 27.000 donateurs en wil dat aantal opvoeren tot 35.000, zo heeft zij vrijdag meegedeeld.

Met de actie Geef de Bond vleugels hoopt de bond voldoende donateurs te verkrijgen om het werk op scholen in stand te houden. Er is steeds meer vraag naar gastlessen in het onderwijs. Bovendien heeft de bond meer geld nodig voor het project de vloekmonitor, een regelmatig terugkerend onderzoek naar verbaal geweld op televisie.