DEN HAAG - Nederland gaat zich er sterk voor maken dat Europeanen met hiv of aids naar de Verenigde Staten kunnen reizen. In 1986 stelden de Amerikanen een inreisverbod in voor deze personen wegens bedreigingen voor de gezondheid.

D66 wil daar van af en krijgt in deze wens steun van minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken).

Dat blijkt uit antwoorden maandag van Verhagen op schriftelijke vragen van D66-fractieleider Alexander Pechtold. Het Kamerlid ziet juist nu een kans om van het inreisverbod voor mensen met hiv af te komen, omdat de VS en Europa onderhandelen over een ander visumbeleid.

Nederland zal in de voorbereidingen aandacht vragen voor het inreisverbod en pleiten voor gelijke behandeling, aldus Verhagen.Volgens hem heeft de Europese Raad momenteel geen beleid omtrent het inreisverbod voor mensen met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken.

Ontheffing

Nederland heeft al meermalen tijdens overleg met de VS duidelijk gemaakt het niet eens te zijn met de Amerikaanse maatregel. Reizigers met hiv/aids kunnen weliswaar ontheffing vragen als zij voor officiële doeleinden de VS bezoeken. Maar ook dat druist volgens Nederland in tegen de internationale richtlijnen, omdat het stigmatiserend en discriminerend is.

De richtlijnen van Unaids en de Unhcr uit 1998 veroordelen de beperkingen voor geïnfecteerden. Maar deze richtlijnen kunnen niet worden afgedwongen, aldus Verhagen. Onlangs heeft Unaids een internationale werkrgroep opgericht die aanbevelingen doet voor landen die inreisbeperkingen hebben vanwege hiv/aids. Nederland zit ook in dit team.