AMSTERDAM - Huisartsen zijn meer bereid om euthanasie te melden dan specialisten en verpleeghuisartsen. Dat komt omdat zij een beroep kunnen doen op SCEN-consulenten. Dat zijn onafhankelijke en deskundige collega's voor informatie of advies. Specialisten en verpleeghuisartsen kunnen dat niet.

Dat concludeert een commissie die in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Justitie de euthanasiepraktijk in 2001 heeft onderzocht. Onderzoekers van het VU medisch centrum en het Erasmus MC ondervroegen artsen over ruim 5500 sterfgevallen.

Volgens de onderzoekers ging het daarbij in 3500 gevallen om euthanasie en in ongeveer 300 gevallen om hulp bij zelfdoding. In 54 procent maakten artsen daarvan melding bij een toetsingscommissie. Dat is meer dan in 1995 toen 41 procent van de gevallen werd voorgelegd aan een toetsingscommissie.