DEN HAAG - Geert Wilders roept, ofschoon hij zich soms provocerend uitlaat, niet op tot haat of geweld tegen moslims. Dat oordeelde de kortgedingrechter in Den Haag maandag. "Een parlementariër moet zijn standpunt naar voren kunnen brengen", besliste de rechtbank in een kort geding.

De Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) had de zaak aangespannen. De organisatie eiste dat de uitspraken van de PVV-voorman juist aan banden zou worden gelegd. De rechtbank acht de uitlatingen van de politicus niet onrechtmatig. "Het recht op vrijheid van meningsuiting van Wilders geeft hier de doorslag."

Barbaar

De NIF wilde weten of Wilders de wet heeft overtreden toen hij de islam en de Koran in het openbaar in verband bracht met het fascisme. Ook vroeg zij de voorzieningenrechter zich uit te spreken over de uitspraak van de politicus dat de profeet Mohammed een barbaar zou zijn geweest.

Volgens de voorzieningenrechter moet de term fascisme breder worden gezien dan de NIF doet. de federatie associeert fascisme met de Holocaust en "andere kwaadaardigheden van nazi-Duitsland". De term moet worden gezien als een "verzamelbegrip voor ideologieën met beginselen die een totalitair politiek systeem omarmen dat geen ruimte laat aan andersdenkenden".

Denkbeelden

De aanklagers konden tijdens de zitting niet weerspreken dat Mohammed een barbaar zou zijn. Bovendien hebben ze niet weerlegd dat er in de islam denkbeelden heersen die op gespannen voet staan met democratische beginselen.

Wilders hoeft van de rechtbank niet te rectificeren. Een rectificatie zou gelijk staan aan een gedwongen spijtbetuiging. "Spijt kan niet met een vonnis worden afgedwongen", aldus de uitspraak.

Opvattingen

"De uitlatingen van gedaagde houden rechtstreeks verband met diens politieke opvattingen. Zij zijn als zodanig voor hem van betekenis in het maatschappelijk debat over de positie van de islam in Nederland, de oorzaken van moslimextremisme en integratievraagstukken." Een politicus moet ook buiten de Tweede Kamer, zo nodig met scherpte, zijn standpunt naar voren kunnen brengen.

Een algemeen verbod tot het doen van uitlatingen in de toekomst gaat de rechtbank veel te ver. Dat zou neerkomen op preventieve censuur.

Aanvankelijk had de NIF het geding aangespannen om voor elkaar te krijgen dat een onafhankelijke deskundige de film Fitna vóór de première kon bekijken. Doordat de film de avond tevoren al op internet was verschenen, was dat niet meer aan de orde.

Blij

Wilders is verheugd over de uitspraak van de rechter. "Ik heb altijd gemeend dat ik in het politieke debat moet kunnen wijzen op de gevaren van de voortgaande islamisering van het westen en Nederland."

"Ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat ik daarbij over de schreef ben gegaan. In het kader van het politieke debat moet je scherpe uitspraken kunnen doen", zei Wilders maandag in een reactie.