DEN HAAG - Na lang zoeken heeft VVD-leider Zalm voormalig directeur Staatsveiligheid Rita Verdonk gevonden als minister van Vreemdelingenbeleid en Integratie. De 47-jarige Verdonk, die vanuit KPMG Consulting het ministerie van Justitie recent nog adviseerde over vreemdelingenzaken, completeert de ploeg bewindslieden van zestien ministers en tien staatssecretarissen die vanaf volgende week het kabinet-Balkenende II gaan vormen.

Er was Zalm veel aan gelegen om naast VROM-minister Sybilla Dekker, oud-directeur van werkgeversvereniging AWVN, een tweede vrouw te 'leveren' als minister. Net als vorig jaar haakten aangezochte liberale vrouwen op het laatste moment echter één voor één af. Oud-directeur Vreemdelingenbeleid Gea van Craaikamp, voormalig ambassadeur voor de mensenrechten Renée Jones-Bos en de Haagse wethouder Louise Engering bedankten allen voor de eer.

Verdonk

Ook de huidige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen, wilde liever haar contract verlengen, waardoor Zalm uiteindelijk bij Verdonk uitkwam. Behalve directeur Staatsveiligheid bij de voormalige BVD werkte zij als hoge amtenaar bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie. Nu zij heeft toegehapt kan minister Henk Kamp definitief op zijn huidige departement Defensie blijven.

Vast stond al dat Zalm zelf naar Financiën gaat, Hoogervorst naar Volksgezondheid en dat Remkes op Binnenlandse Zaken blijft. De vier liberale staatssecretarissen Rutte (Sociale Zaken), Nicolaï (Europese Zaken), Nijs (Onderwijs) en Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) blijven allemaal op hun post.

De Geus

Voor formateur Balkenende waren de laatste keuzes van de VVD nog de enige onzekerheden voor zijn nieuwe kabinet. Na woensdag al de vice-premiers Zalm en De Graaf (D66) te hebben ontvangen, was het donderdag de beurt aan de ministers Hoogervorst, Remkes, De Geus (Sociale Zaken, CDA), Donner (Justitie, CDA) en Veerman (Landbouw, CDA). De Geus benadrukte nogmaals dat hij als minister van Sociale Zaken een ontkoppeling tussen CAO-lonen en uitkeringen niet zal meemaken. "Ik werk niet mee aan ontkoppeling."

Dinsdag

Donderdag kwamen ook de beoogd staatssecretarissen Rutte en Wijn (Financiën, CDA) bij Balkenende langs voor een 'sollicitatiegesprek'. Vrijdag, zaterdag en maandag volgen de andere bewindslieden. Naar verwachting staat het nieuwe kabinet van premier Balkenende dinsdag op het bordes bij koningin Beatrix.